Luktspesialisten tilbyr spesialtjenester til forsikringsselskaper og andre knyttet til brann-, vann- og andre skadesaker hvor utfordringen er lukt og mikrobiologi. Alt dokumenteres med tiltaksrapport. Vi tilbyr også produkter for særskilte bransjer som har luktproblematikk og smittevern som en del av hverdagen.

IMG20230720125555

Luktsanering og desinfeksjon

Flere forsikringsselskap og takstmenn benytter Luktspesialisten som spesialfirma i forbindelse med skadesaker og restverdisikring. Det handler om å løse problemer raskt, sikkert og dokumentert samt å redusere kostnadene og få avsluttet saken.

Mugg1

Sanering av muggsopp

Ved sanering av muggsopp, benyttes et patentert, FDA-godkjent system som proaktivt og kontinuerlig fjerner virus, bakterier, lukter og flyktige organiske forbindelser (VOC). Systemet dreper mugg- og muggsporer gjennom kraften av hydroxyler.

produkt_minibio_mobiwatch

Produkter

Luktspesialisten tilbyr en rekke, tilpassede produkter til bransjer som ofte eller av og til, må håndtere luktutfordringer eller iverksette smittevernstiltak mot muggsopp, virus og bakterier. Vi hjelper deg med tilpassede, dokumenterte løsninger.