Luktsanering

Vond lukt er forårsaket av en blanding av kjemiske stoffer fra proteiner, bakterier og organisk materiale. Uten behandling vil omfanget øke, og det vil spre seg.

Luktesansen gir oss informasjon om kjemiske molekyler i omgivelsene. Mennesker har evnen til å gjenkjenne tusenvis av forskjellige lukter. De fleste luktene består av flere ulike luktstoffer. Mennesker har likevel mulighet til å gjenkjenne disse og ”sette dem sammen” slik at vi bare oppfatter dem som én lukt. Den primære luktkilden må derfor fjernes og deretter må området som er eksponert for lukten behandles. Friske Rom benytter proprietær teknologi som effektivt fjerner lukt og etterlater område luktfritt og desinfisert.

shutterstock_261531452-1024x683-1024x630

For private og borettslag

Om du opplever et luktproblem i ditt hjem og er usikker på årsak eller videre fremgangsmåte, kan vi komme på en inspeksjon for å utrede tiltak eller videre prosess.

Ut fra din problembeskrivelse, byggteknikk informasjon og øvrige undersøkelser, lager vi en rapport med videre anbefaling. En inspeksjon med rapport koster kr. 4000,- inkl. mva.
Om ikke forsikringsselskapet ditt ikke er koblet inne, anbefaler vi at du så tar kontakt med dem. Ofte kan årsaken til lukt være dekke gjennom forsikring. I så fall kan vår rapport benyttes i videre dialog med ditt forsikringsselskap. Vår inspeksjonskostnad vil da som regel bli en del av forsikringssaken og dekkes av forsikringen (med fratrekk av egenandel).
Om ditt hjem trenger en luktbehandling når årsaken er utredet/fjernet, kan vi bidra med dette. Vi har lang erfaring og proprietær teknologi som fungerer effektivt – uansett type lukt/årsak. Om ditt borettslag ønsker bistand til luktproblematikk, er dere også velkommen til å ta kontakt for nærmere avtale om inspeksjon og anbefalinger.

inneklima2
P1260024

For bedrifter og kommuner

Vi hjelper både bedrifter og kommuner med lukthåndtering, enten det er på arbeidsplasser, formålsbygg (skoler, barnehager, kommunale boliger) eller andre lokasjoner.

Vi gjør oppholdsrom i problembygg «levelig» gjennom luktsanering og desinfeksjonsrutiner inntil årsaken til problemene er løst. Dette gjelder også regelmessige sikring mot mugg, sopp, virus og bakterier med tiltak som er godkjent for bruk innen helse og sykepleie.

Ta kontakt for gjennomgang av problembeskrivelse. Vi kan bistår med bl.a.:

For forsikring- og skadesaneringsbransjen

Vi bistår forsikringsselskaper, takstmenn og skadesaneringsbransjen med luktsanering.

Vi bistår ved lekkasjeskader (olje, parafin), brann- og vannskader men ofte også ved hendelser i hjemmet med f.eks. tørrkoking, øvrige fuktskader og andre hendelser/uhell som medfører et luktproblem. Våre kunder innenfor skadesanering og eiendomsdrift kjøper også gjerne produktene for selv å håndtere sine luktutfordringer.

IMG20211026100825

Vår teknologi

Fotoplasma består av ulike komponenter (ozon, hydroksyler, oksygen singlets) som sammen danner reaktiv luft.

Når reaktiv luft reagerer med (blander seg med) luktinfisert luft og/eller overflater, brytes molekylstrukturene i lukten kontinuerlig ned under behandlingen slik at det til slutt ikke er mer å bryte ned. Restproduktene vil være karbondioksid og vanndamp og dette lukter ikke. Fotoplasma er derfor ingen «parfymering» eller på annen måte tildekking av sjenerende lukt – den fjerner den (bryter den ned). Som en positiv sideeffekt vil fotoplasma også bryte ned eventuelt andre gasser og kjemiske emisjoner samt mikrobiologi.

Området som skal luktsaneres «tørr-fogges» ved bruk av automatiserte desinfeksjonsmaskin. Dette innebærer at hele område behandles med kjemi som består av hydrogenperoksid og pereddiksyre. Primært er dette utstyr og kjemi som benyttes innen sykepleie og helse ved institusjoner som har høye krav til hygiene og renslighet. Prosessen velges ved behov for total desinfeksjon. Imidertid har prosessen også en effektiv luktsanerende effekt pga. komponentene i kjemien. Kjemien er miljøvennlig og løser seg selv opp etter 4 timer uten etterlatenskaper. Etter endt prosess luftes området ut ved tilførsel av friske luft. Prosessen er ikke-korrosiv.

Luktkilder som ikke kan fjernes

Av og til kan luktkilder vanskelig fjernes, men da kan de som regel kontrolleres. I slike situasjoner benytter vi begrepet «luktsperre».

Kilder kan f.eks. være avfallsrom, produksjonsområder, veterinær-behandlingsrom og matprosessering. I slike situasjoner kan man få lekkasjer av lukt til omkringliggende områder. Dette kan løses med en luktsperre.

Vi monterer luktsperrer (fotoplasma)  for kontinuerlig luktbehandling tilpasset problemet. Installasjonen er ofte permanente men i enkelte tilfeller, ved f.,eks. dårlig lukt fra ventilasjonssystemer, kan en luktsperre benyttes inntil problemet er løst (nytt ventilasjonssystem eller utbedring/rens av dette).

luktkilder