Product Information

Bruksområder:

  • Pumpestasjoner
  • Produksjon (fabrikk og industri)
  • Kloakk og renseanlegg
  • Avfallshåndtering

Egenskaper:

  • 24/7 desinfeksjon
  • Lave driftskostnader
  • Minimalt årlig vedlikehold
  • Lavt energibruk
  • Enkel installasjon
  • Sanerer bl.a. hydrogensulfid, metan og ammoniakk

I bruk:

Aero 1100 OD er konstruert for fjerning av lukt og skadelige gasser ved kilden eller i avtrekksluften. Som et resultat av å redusere H2S-gass, reduseres også korrosjon betydelig. Bruk av systemet innendørs resulterer i en sunnere miljø for arbeiderne. Når lukt/gassutslipp reduseres ved kilden, resulterer det i at avtrekksluften også er mye renere. Aero 1100 OD kan også installeres direkte i avtrekksluftstrømmen. Dette gjøres vanligvis for å hindre at skadelige gasser /lukt kommer ut i miljøet rundt.

Enhetene kan også installeres og kombineres sammen med andre luktfjerningsmetoder som f.eks. aktive karbonfiltre. Denne kombinerte løsningen gir også ekstra fordeler med behov for mindre karbon og lengere perioder før det trengs vedlikehold (den reaktive gassen skapt av Aero 1100 OD har en regenerativ effekt på karbonet).

Slik fungerer Aero 1100 OD

Luften som passerer gjennom UV-lyset er ladet med en massiv mengde negative ioner. Flere ioner er laget av ionisator kassetter. Sammen med en liten konsentrasjon av ozon produserer de ekstremt reaktive hydroksyl radikaler. I begynnelsen får oksygenmolekylet en negativ ladning i en fotokjemisk reaksjon som får et fritt elektron som danner en superoksid anion.

Den dannede superoksid anion reagerer videre med fuktighet som produserer oksygen, perhydroksylradikale og hydroksylradikale. Hydroksylradikaler oksiderer organiske molekyler.

På grunn av UV-lysreaksjonen,  er hydroksyl anioner (OH-) og hydroksyl radikaler som er dannet, svært antiseptiske.

Teknisk informasjon

Mål (mm): 275 mm (B) x 400 mm (H) x 1065 mm (L)

Vekt: 30 Kg

Effekt: Maks 390 W

Spenning: 230V / 50Hz

Operasjonell driftstemperatur: 5 til 50 grader

Luftmengde: m3/t): 400


Normal leveringstid: 5 – 10 dager