Product Information

Typisk bruksområder:

 • Kjellerlukt
 • Avfallsrom
 • Dagligvarebutikker (bakrom for pantemottak)
 • Klinikker (veterinær, legekontor ved sårbehandling etc.)

Fordeler:

Gir tryggere og mer komfortable rom gjennom:

 • Luktkontroll: Bryter ned uønsket eller overdreven lukt
 • Bedre hygiene: Minimerer mikrobiell forekomst i luft og på overflater
 • Reduserer gasser: Reduserer flyktige organiske forbindelser (VOC) som alkoholer, løsemidler, formaldehyd etc. samt enkelte ikke-organiske gasser.
 • Liten formfaktor
 • Lett
 • Lite vedlikehold
 • Ingen kjemikalier, ingen avfallsstoffer

I bruk:

Optipura Walla 3 kommer i effektvariant tilpasset størrelsen på virkeområde.

Optipura Walla 3 er en meget enkel, fastmontert og effektiv luktsaneringsmaskin som også har desinfiserende egenskaper. En enkel av/på-knapp betjener maskinen. Minimalt vedlikehold, men UV-lamper må byttes etter en tids bruk (se teknisk informasjon). Maskinen er låsbar med masternøkkel eller individuell nøkkel.

De fleste benytter maskinen til enklere lukt- og luftbehandling, med eller uten mennesker til stede.

Optipura produserer “fotoplasma” som er reaktiv luft og består av ulike komponenter. Reaktiv luft bryter ned molekylstrukturene i gasser. Siden lukt er en gass, brytes lukt også ned. Restproduktene vil være karbondioksid og vanndamp og dette lukter ikke. Fotoplasma gir ingen tildekking av sjenerende lukt, lukten blir fjernet.

Optipura produserer “fotoplasma” som er reaktiv luft og består av ulike komponenter.  Reaktiv luft bryter ned molekylstrukturene i gasser. Siden lukt er en gass, brytes lukt også ned. Restproduktene vil være karbondioksid og vanndamp og dette lukter ikke. Fotoplasma gir ingen tildekking av sjenerende lukt, lukten blir fjernet.

Illustrasjon: Fotoplasma har også en desinfiserende effekt og bryter bla. ned mikrobiologi (f.eks. E.coli og MRSA) og kjemisk forurensing (f.eks. formaldehyd).

Teknisk informasjon

Mål (mm): 310 mm (L) x 129 mm (B) x 85 mm (H)

Vekt: 1.9 Kg

Input: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Effekt: 30 W

Sikring: 2A

Optimal driftstemperatur: 5 to 28 grader

Forbruksmateriell: LV02 - UV-lampe: 1 stk.

Levetid lampe: 5000 timer kontinuerlig

Garanti modell: 1. år

Garanti lampe: 6 måneder


Normal leveringstid: 7 – 10 dager

Dekningsområde (kapasitet): 140 m2

Produksjon ozon: 0,08 gram/time


Fotoplasma er en superladet og svært reaktiv gass som evner å bryte ned både kjemisk og biologisk forurensing i luft og på overflater.

Sammenlignet med ozongenratorer, har Optipura en forbedret renseeffekt i forhold til maskiner som kun produserer store mengder ozon. Ozon er bare en av flere komponenter i plasma. I tillegg til ozon produseres Hydroxyl ioner og ROS (Reactive oxygen Species). Denne miksen av naturlige reaktive komponenter gir en raskere og sikrere renseprosess. Spesielt i fuktige omgivelser viser Optipura sine fordeler ift. rene ozonmaskiner.